ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : อบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อส่ารและใช้ในชีวิตประจำวันรายละเอียด :
    

วันที่ 2 ส.ค. 2560 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อส่ารและใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตาม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ราชบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน" โดยนางอวยพร โรจน์นิติพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี และ ดร.จิรายุ คูณพันธุ์ ผู้บริหารโรงเรียนจิรศาสตร์ จังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ราชบุรี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2560    อ่าน 168 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**