ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : จัดอบรมโคงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/start up เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนรายละเอียด :
    ๘ พ.ย. ๒๕๖๐ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี จัดอบรมโคงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/start up เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้สุงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายใต้แนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (กลุ่มทำขนม) ณ ศูนย์ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีบ้านหินสี ม.๔ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี นำผลิตภัณฑ์ขนมต่างๆ จะนำไปให้กลุ่มเป้าหมายจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560    อ่าน 135 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**