ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : อธีบดีมอบนโยบายจัดทำแผนปฎิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียด :
    ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อยด้วยนายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายภักดี พวงจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ มอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ๓ A ให้กับหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560    อ่าน 150 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**