ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

รายละเอียด :
    

 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี หน่วยงานในสังกัด พม.จังหวัดราชบุรี และ อพม.จังหวัดราชบุรี พร้อมภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมร้ที่พึ่งและลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน พร้อมประชาสัมพันธ์พระราชบัญบัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร ณ ตลาดมืด อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562    อ่าน 46 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**