ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงาน

รายละเอียด :
    

 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี โดยฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ลงพื้นที่ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือผู้นำท้องที่ เพื่อร่วมวางแผนการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง และเยี่ยมชมบ้านนายอภิโชติ เครือข่ายในพื้นที่ โดยเยี่ยมชมการจัดการพื้นที่บริเวณรอบๆ บ้าน ซึ่งได้หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต นำมาทำให้เกิดรายได้ในครัวเรือน ได้แก่ การเลี้ยงผึ้ง การทำพื้นที่เพาะเห็ดโคนจากธรรมชาติ การปลูกผักพื้นบ้าน และการเลี้ยงหนูนา เป็ดไก่ การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด และการปิ้งไข่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562    อ่าน 39 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**