ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตลาดวิถีธรรมชาติ
รายละเอียด :
    

 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี โดยนายอำนาจ เจ้าคุณ นักสังคมสงเคราะห์ นำผลผลิตของราษฎรบนพื้นที่สูง ที่ศูนย์ฯ ได้ให้การส่งเสริมด้านอาชีพให้มีรายได้ เช่น ผักพื้นบ้านและผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชน และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตลาดวิถีธรรมชาติ ซึ่งเป็นตลาดขาย ผัก ผลไม้ และอาหารปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายจากเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรง พร้อมพูดคุยเรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจแปลงเกษตร/คณะกรรมการตรวจอาหารแปรรูป/โครงการลดถุงหิ้วใส่สินค้า/การจัดหน้าร้าน,ป้ายหน้าร้านและการรับสมัครสมาชิก ณ ตลาดวิถีธรรมชาติ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562    อ่าน 36 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**