ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เดือดร้อนในพื้นที่ ต.สวนผึ

รายละเอียด :
    

 ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี ได้รับการประสานจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ให้การช่วยเหลือ นางสาวอรจิรา ม่วงกลิ้ง อายุ ๒๗ ปี บ้านเลขที่ ๒๔/๕ ม.๖ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รายได้ไม่พอต่อการใช้จ่าย เนื่องจากสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโควิด๑๙ ต้องดูแลมารดาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นคนกะเหรี่ยง ไม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และภาระเลี้ยงดูบุตร ศูนย์ฯ ร่วมกับ อบต.สวนผึ้ง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น และประสานการช่วยเหลือไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563    อ่าน 27 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**