ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : เวทีจุดประกาย ขายความคิด เพื่อถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ปี 2564
รายละเอียด :
    

 นางจิรนันท์ เจียมเจริญ ผอ. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีจุดประกาย ขายความคิด เพื่อถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ปี 2564 และเเสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ พร้อมทั้งตั้งคณะทำงาน และพิจารณาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากการสำรวจตามโครงการ Family Data, Social Map, ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลจาก TPMAP ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย นายก อบต. บ้านบึง ผู้นำชุมชน อบต. อสม. อพม. หน่วยงานภาคีเครือข่าย ตัวแทน ผอ.สสว.3และหน่วยงาน One Home จังหวัด ราชบุรี จำนวน 50 ราย

ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**