ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : กิจกรรมประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศรส.บ้านหินสี


รายละเอียด :
    

 นายทนงศักดิ์ เรืองโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี ดำเนินกิจกรรมประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านหินสี โดยทบทวนบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ และค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม ณ ศรส.บ้านหินสี ม.4 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 16 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**