ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ร่วมกิจกรรม พม. Mobile "ปันสุข สู่ชุมชน" ครั้งที่ 2รายละเอียด :
    

 ข่าวประชาสัมพันธ์วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

นางจิรนันท์ เจียมเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี (One Home ราชบุรี) นำทีมโดยนางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม พม. Mobile "ปันสุข สู่ชุมชน" ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือราษฎรบนพื้นที่สูงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ ณ บ้านพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคจากบริษัทไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 ชุด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 15 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**