ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ในการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
รายละเอียด :
    

ข่าวประชาสัมพันธ์วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

นางสาวฐิติรัตน์ ผิวนวล และนายยงยุทธ ไตรปิฎก นักพัฒนาสังคม ศูนยฺ์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี ได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว (ดูแลบุตรจำนวน 3 คน) ซึ่งสามีเสียชีวิต ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านบิดามารดาของสามี มีอาชีพรับจ้างและมีรายได้ไม่แน่นอน ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ เบื้องต้น ศพพ.รบ. ให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564    อ่าน 10 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**