ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ลงพื้นที่สอบข้อเท็จ กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมขอรับการช่วยเหลือผ่าน 1300 ตำบลยางหัก


รายละเอียด :
    

 ข่าวประชาสัมพันธ์วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

นายทนงศักดิ์ เรืองโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จ กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมขอรับการช่วยเหลือผ่าน 1300 โดยผู้ประสบปัญหาทางสังคม อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันผู้ประสบปัญหาทางสังคม ว่างงาน รับภาระดูแลบุตรจำนวน 2 คน และดูแลมารดาป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย สามีประกอบรับจ้างก่อสร้าง มีรายได้ไม่แน่นอนและไม่เพียงพอ โดย ศพพ.รบ. พิจารณาให้การช่วยเหลือเป็น เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท และมอบถุงยังชีพไว้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564    อ่าน 19 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**