ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ร่วมรับมอบเงินกองทุนเด็ก แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย
รายละเอียด :
    
ข่าวประชาสัมพันธ์วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
นางสาวฐิติรัตน์ ผิวนวล นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี ร่วมรับมอบเงินกองทุนเด็ก แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โดยผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังกล่าว เป็นผลจากการจากการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้งของศพพ.รบ. พบผู้ประสบปัญหาทางสังคมอยู่ในครอบครัวยากจนไร้ที่พึ่ง และรับภาระดูแลบุตรป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เบื้องต้นได้พิจารณาการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ และดำเนินการส่งต่อกรณีดังกล่าว เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดู ค่าการศึกษาและเครื่องอุปโภค บริโภค โดยคณะกรรมการกองทุนได้มีมติให้อนุมัติให้การช่วยเหลือ โดยได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์จำนวนทั้งสิ้น 11,000 บาท
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2564    อ่าน 20 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**