ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมขอรับการช่วยเหลือผ่าน 1300
รายละเอียด :
    

 ข่าวประชาสัมพันธ์วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

นางสาวประตินันท์ นวัธภร นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมขอรับการช่วยเหลือผ่าน 1300 โดยผู้ประสบปัญหาทางสังคม อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปัจจุบัน ว่างงานและรับภาระดูแลบุตร 1 คน อาศํยอยู่กับมารดา (ว่างงาน) และสามีประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ไม่แน่นอนและไม่เพียงพอต่อการครองชีพ โดย ศพพ.รบ. พิจารณาให้การช่วยเหลือเป็น เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และมอบถุงยังชีพไว้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2564    อ่าน 23 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**