ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ดำเนินกิจกรรมโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ร่วมกับทีม Onehome ราชบุรี


รายละเอียด :
    

 ข่าวประชาสัมพันธ์วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

นางจิรนันท์ เจียมเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ดำเนินกิจกรรมโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ร่วมกับทีม Onehome ราชบุรี และเครือข่ายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง นำทีมโดยนายกพินิจ ร่มโพรีย์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการสำรวจ คัดกรองข้อมูลจากฐานข้อมูล Social Match กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวนทั้งสิ้น 1,089 คน จากการคัดกรองได้กลุ่มเป้าหมายจำนวน 189 คน ศพพ.รบ. และทีม Onehome และเครือข่ายในพื้นร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน จำนวนทั้งสิ้น 19 ครัวเรือน ทั้งนี้ ศพพ.รบ. ได้ดำเนินการจัดเวทีทบทวนการดำเนินงานตามแผน (ครั้งที่ 1) ขึ้น เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ร่วมกันวางแผนการช่วยเหลือตามกระบวนการ Productive Welfare ต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564    อ่าน 20 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**