ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 090864
รายละเอียด :
    

 ข่าวประชาสัมพันธ์วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงและเครือข่ายในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ตามแนวทางโครงตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ในพื้นที่หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ราย หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ราย และหมู่ที่ 14 จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 ราย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564    อ่าน 39 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**