ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูงรายละเอียด :
    

 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ปี 2564 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ "การทำน้ำยาเอนกประสงค์" เพื่อการลดรายจ่ายและการแบ่งปันจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ปี 2564 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์) ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยกะเหรี่ยง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564    อ่าน 34 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**