Clip VDO
 
ข่าว ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าลงพื้นที่ตำบลบ้านไร่มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อากาศหนาวเย็น
ข่าว ๗ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดราชบุรีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อากาศหนาวเย็น
พระโอวาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพิธีฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ถวายมุทิตาสักการะ ณ มณฑลพิธีโรงยิมเนเซียม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 18 เมษายน 2560