ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การพัฒนาเขตพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านห้วยน้ำหนัก
   
 
   

ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดราชบุรี ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านห้วยน้ำหนัก หมู่.๖ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้แก่ แปลงสาธิตผักพื้นบ้าน ผักสวนครัวรั้วกินได้ ศาลาอเนกประสงค์และห้องปฏิบัติการ(War Room)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2558